ADP A/SDebatFredericiaKV21Politik
Trending

Debatindlæg: ADP A/S – hÅbenhed – shhhhh..

Kim Arthur Nielsen, Alternativet Fredericia

Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov i kraft. Offentlighedsloven indeholdte bl.a. regler om aktindsigt og åbenhed.
Alle kommunalt ejede selskaber med minimum 75 % offentligt ejerskab blev således omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Men den 15. juni 2014 trådte 4 undtagelser til offentlighedsloven i kraft, der betød at følgende virksomheder ikke var omfattet af reglerne om åbenhed og aktindsigt:

  1. Grenaa Havn A/S, ADP A/S og datterselskaberne
  2. Fredericia Havn A/S, Fredericia Havn Ejendomme I A/S, Nyborg Havn A/S og Nyborg Havn Ejendomme I A/S
  3. Billund Lufthavn A/S
  4. Aarhus Lufthavn A/S

I disse kommunalt ejede selskaber blev bestyrelsen omfattet af en tavshedspligt i henhold til selskabslovens bestemmelser, så der blev lukket for åbenheden.

Selvom kommunalbestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt efter forvaltningslovens regler, så er kommunale bestyrelsesmedlemmerne i kommunale aktie- og anpartsselskaber omfattet af selskabslovens regler om tavshedspligt.

Men hvad omfatter selskabslovens regler om tavshedspligt egentligt?

”Ikke alle oplysninger er omfattet tavshedspligten i selskabslovens § 132. Hovedtanken bag bestemmelsen er at beskytte selskabets interesser. Kerneområdet for den tavshedspligt, der følger af bestemmelsen, er således at hindre uberettiget videregivelse af forretnings og driftshemmeligheder. Videregivelse af andre former for oplysninger er derfor ikke nødvendigvis strafbelagt i henhold til bestemmelsen.”

annonce

Kilde: Advokat Klavs V. Gravesen m.fl., Ret & Indsigt, Tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer i

Kommunale selskaber (2014)

Ret og Indsigt er Hortens magasin.

Så når vi snakker om (H)åbenhed så handler det om ADP A/S og 8 læselige sider af en rapport på 40 sider som byrådet havde betalt HORTEN Advokatpartnerskelskab, Advokataktieselskabet Horten eller Horten komplementar Aps for at få udført.

Den 17. september kan man i Fredericia Dagblad læse at:

”Rikke Søgaard Berth fra Horten konstaterer, at de to byrådspolitikere ikke er inhabile længere, fordi byrådet ikke skal tage stilling til, om bestyrelsen i ADP A/S i retslig forstand skal stilles til ansvar for, om de har passet deres arbejde forsvarligt.”

Kilde: Nana Hanghøj, Fredericia Dagblad 17. september 2021.

Men har Rikke Søgaard Berth fra Horten taget stilling til om videregivelse af oplysninger om rejser, arrangementer og sponsorater i havneselskabet ADP lovligt kunne være videregivet til kommunalbestyrelsen,
der også er omfattet af tavshedspligt?

Billede: Martin Runager

Imens er stilheden fra de medlemmer, der både sidder i byrådet og bestyrelsen i ADP ikke til holde ud at høre på.

Hvad viste de egentligt og hvorfor sagde de ikke bare indkøb af havetraktor kun var til privat brug?

Indkøb af en havetraktor er ikke en forretnings og driftshemmelighed!

Vil bestyrelsen selv sige at de har passet deres arbejde forsvarligt, når de har læst de 32 ulæselige sider.

Bestyrelsen i ADP må nemlig gerne læse de 32 ulæselige sider.

Vi andre skal så vurdere en sag, hvor vi kun får serveret 20% procent.

(H)ÅBenhed er ikke en stilleleg.

Der et Alternativ

Kim Arthur Nielsen, kandidat til KV21 for Alternativet Fredericia
Skolevej 199, 7000 Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce
Back to top button
Verified by MonsterInsights