BæredygtighedMiljøSamfundVirksomheder

Dansk Fjernvarme deler Klimarådets syn på biomasse

Den bæredygtige biomasse har spillet og vil spille en vigtig rolle i vores energisystem fremover, skriver Klimarådet i ny rapport. Rådets udmelding om biomasse vækker glæde hos fjernvarmeselskabernes brancheorganisation.

I en ny rapport fra Klimarådet om status for Danmarks klimamålsætninger skriver Klimarådet i dag, at det ikke bør være muligt at indfri regeringens 70 procent CO2-reduktionsmål ved brug af ikke-bæredygtig biomasse. Til gengæld vil den bæredygtige biomasse fortsat have en rolle i energisystemet, ligesom rådet forudsætter, at al den biomasse, der anvendes i 2030, er bæredygtig.

Udmeldingen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme, der er brancheforening for landets 400 fjernvarmeselskaber.

– Det er meget tilfredsstillende, at Klimarådet i deres nye rapport anerkender den indsats, de danske fjernvarmeselskaber har lagt i arbejdet med den grønne omstilling, ved netop at skelne mellem bæredygtig biomasse, som den vi bruger i energisektoren, og ikke-bæredygtig biomasse, siger Maria Hedegaard, der konsulent i Dansk Fjernvarme.

Stort hul i bæredygtigheden
Klimarådet foreslår i deres rapport, at biomasse, der ikke er bæredygtig, i modsætning til i dag skal pålægges en afgift. Derimod skal den biomasse, der er dokumenteret bæredygtig, fortsat kunne anvendes som i dag.

Ved udgangen af 2019 vil den bæredygtige biomasse have reduceret Danmarks samlede CO2-udslip med 28 procent.

– Det viser bare, at biomassen har haft en enorm betydning for vores samlede klimaregnskab og først og fremmest for, at vi massivt har reduceret det danske forbrug af kul, siger Maria Hedegaard.

Mens energisektoren stiller skærpede krav til bæredygtighed, så stilles der i dag ingen krav til den biomasse, der anvendes ude i de enkelte hjem, hvor individuelle træpillefyr står for boligopvarmningen. Biomasse i de private hjem udgør mere end 1/3 af hele Danmarks forbrug af biomasse.

– Her er der altså ingen garanti for, at det er bæredygtig biomasse, der anvendes. Det er en stor udfordring, som der bør tages hånd om. Der kunne en afgift godt være vejen frem, siger konsulenten fra Dansk Fjernvarme.

Velkommen til Klimarådets anbefaling
For at styrke fokus på biomassen som en bæredygtig energikilde anbefaler rådet, der bør igangsættes et arbejde med udvikle retvisende og dokumenterbare indikatorer for bæredygtigheden.

– Vi hilser rådets anbefaling velkommen. Vi er i samarbejde med myndigheder og eksperter allerede i gang med at videreudvikle den brancheaftale, der i dag stiller krav til selskaberne og som pålægger dem at certificere og dokumentere bæredygtigheden, ligesom vi har foreslået, at en revurderet udgave af aftalen ophæves til lov, sådan at vi fjerner den mistænkeliggørelse, der har været om biomassen, siger Maria Hedegaard.

Dansk Fjernvarme mener, at biomassen i Danmark først og fremmest er en overgangsteknologi, der bør kunne anvendes indtil andre alternativer kan overtage el- og varmeproduktionen, særligt i de store byer. Brancheorganisationen mener også, at vi fortsat har brug for biomasse, særligt som supplement, spids- og reservelast.

– Men det er vigtigt at understrege, at biomasse er en CO2-neutral energikilde. For man skal huske på, at der bliver plantet, før der bliver høstet. Så der opbygges et CO2-lager snarere end en CO2-gæld, pointerer Maria Hedegaard.

Fakta om de danske skove:

De danske skove er i vækst. Skovene dækker nu et areal på 14 procent. I 1800-tallet var der kun 2 procent. 

Den gennemsnitlige mængde af dødt ved har siden 2005 været stigende, men siden 2015 har det været faldende.

Det er dog kun mængden af dødt ved i nåleskov, mens mængden af dødt ved i bøgeskov har været konstant.

En anden årsag til faldet af dødt ved hænger også sammen med, at det samlede skovareal stiger, da der naturligt nok er ikke dødt ved i ny skov.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 – godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Kilde
Kilde:

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X