BæredygtighedDanmarkMiljøØkonomiVirksomheder

Danmark skal være førende inden for Power-to-X

Pressemeddelelse, Teknologisk Institut

Nye effektive teknologier til at lagre og konvertere sol- og vindenergi skal opruste den danske energisektor og styrke Danmarks konkurrenceevne inden for Power-to-X.

Den varierende elektricitetsproduktion fra sol og vind vil i fremtiden resultere i et stort behov for at opbevare og konvertere energi fleksibelt. Derfor er der brug for nye teknologier, der kan optimere udnyttelsen af sol og vind. Det er netop visionen med en ny resultatkontrakt omkring energilagring og konvertering, som Teknologisk Institut står i spidsen for. Her udgør Power-to-X en stor del af indsatsen.

– Vi vil udvikle, teste og demonstrere nye effektive komponenter inden for fire aktivitetsområder: Power-to-X, el til transport, el til varme og elektrisk og termisk lagring, siger Christian Kallesøe, centerchef på Teknologisk Institut.

Danmark i førersædet
Målet med indsatsen er at gøre energilagring og konverteringsteknologier mere effektive. I Danmark er vi allerede konkurrencedygtige inden for bæredygtige e-fuels og grønne kemikalier baseret på el fra solceller og vindmøller. Udvikler vi videre på Power-to-X-teknologierne, kan vi blive verdensledende inden for komponenter.

– Lige nu investerer EU og resten af verden stort i nye lagrings- og konverteringsteknologier. Det resulterer i øget konkurrence på området. Vi skal derfor bevare og udbygge Danmarks internationale førerposition som leverandør og producent af komponenter. Både for fortsat at fastholde konkurrenceevnen og for at imødekomme regeringens målsætning om 70 % CO2-reduktion allerede i 2030, fortæller Christian Kallesøe.

Tæt samarbejde betyder markedsforspring
Teknologisk Institut vil også udvikle ydelser til test og demonstration af komponenter inden for Power-to-X. De er målrettet erhvervslivet og bliver gjort mulige gennem de test- og laboratoriefaciliteter, som instituttet råder over.

– Virksomhederne får et markedsforspring, fordi de får adgang til vores avancerede laboratoriefaciliteter inden for test og udvikling af bl.a. højtemperaturvarmepumper, termisk lagring, katalytiske processer, komponenter, batterier og elbilladere. Gennem et tæt samarbejde mellem virksomhederne og instituttet kan vi accelerere udviklingen inden for Power-to-X, siger Christian Kallesøe.

annonce

Grøn energi og mindre CO2-udledning
Der er mange positive effekter ved at udnytte sol og vind bedre. Erhvervsmæssige gevinster tæller fx øget beskæftigelse, eksport og konkurrenceevne inden for energi-, kemikalie- og plastindustrien. På miljøfronten kan vi reducere CO2-udledningen fra transportsektoren ved import af og fra produktionen af kemikalier og plastmaterialer markant.

– Aktiviteterne indenfor energilagring og konvertering kan resultere i en potentiel reduktion på 7,7 mio. ton CO2. Det svarer til 30 % af den nødvendige reduktion på 26 mio. ton for at opnå målsætningen om 70 % CO2-reduktion i 2030, siger Christian Kallesøe.

Opruster den danske energisektor
Teknologisk Institut forventer, at indsatsen opruster det danske energisystem ved at accelerere omstillingen af energisystemet og hurtigt etablere en række udviklings- og demonstrationsanlæg samt nye testfaciliteter inden for de fire aktivitetsområder.

– På de nye faciliteter har vi fokus på at fremstille e-fuels til transport, kemikalier til plast og medicinalindustrien, elektrificere industri- og fjernvarmesektoren og bygge testfaciliteter til termisk og elektrisk lagring. På den måde kan vi nå i mål med at udnytte den bæredygtige sol- og vindenergi i fremtidens grønne energisystem optimalt, siger Christian Kallesøe.

I indsatsen inddrager Teknologisk Institut danske virksomheder i nationale og internationale demonstrationsprojekter i EUDP, Innomissions og Horizon Europe. Power-to-X-aktiviteterne i indsatsområdet vil desuden blive tæt koordineret med aktiviteterne i den fælles GTS-PtX-indsats sammen med Force Technology, DBI og Alexandra Instituttet.

Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter, herunder Teknologisk Institut, og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. GTS står for Godkendt Teknologisk Service og GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet.


Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000 http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Pressemeddelelse, Teknologisk Institut

 

 
Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Teknologisk Institut
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights