BorgerPolitikSamfund

Danmark har som de eneste i Norden ikke knækket hjemløsekurven

Første fællesnordiske undersøgelse af hjemløshed viser, at Danmark er det nordiske land, der har flest nye hjemløse.

Rapporten Hjemløsebarometeret har til formål at sammenligne hjemløsheden i Danmark med resten af Norden og på den baggrund give anbefalinger til Danmarks videre kamp mod hjemløshed. Undersøgelsen er lavet af Kraka for Hjem til Alle alliancen og Bikubenfonden og er den første af sin art.

Baseret på data fra nationale hjemløseundersøgelser samt interviews med nøglepersoner på området fra Norden viser Hjemløsebarometeret, at Danmark på en række parametre halter efter de øvrige nordiske lande. Mest markant viser undersøgelsen at:

  • Danmark er det land i Norden, der har flest nye hjemløse unge.
  • Danmark er det land i Skandinavien, hvor unge er mest i fare for at blive hjemløse.
  • I Danmark er 10 procent af de hjemløse gadesovere. Det er næstflest i Norden. Finland har marginalt flere med 11 procent, men har formået at nedbringe antallet betragteligt.
  • Danmark har mange langtidshjemløse. Hele 67 procent er hjemløse ud over syv måneder. Danmark overgås dog af Sverige, hvor hele 76 procent er langtidshjemløse.
  • Danmark er suverænt det land i Norden, hvor flest hjemløse også har en psykisk sygdom. Mere end hver anden hjemløse har en psykisk sygdom. Det gælder for cirka hver tredje i Sverige og Norge.

Ifølge Hjemløsebarometeret er den største forhindring for at stoppe hjemløshed i Danmark manglen på reelt billige boliger. Særligt for unge hjemløse er udfordringen stor, fordi de generelt er ringere stillet økonomisk.

Du kan læse rapporten Hjemløsebarometeret her

Bikubenfondens arbejde med hjemløshed
Som en del af Hjem til Alle alliancen arbejder Bikubenfonden med at bekæmpe hjemløsheden blandt unge. Bikubenfonden var i 2015 blandt initiativtagerne til Hjem til Alle alliancen og finansierer i dag det sekretariat, der driver arbejdet med at udvikle nye boligløsninger, etablere støtteordninger og sætte hjemløshed på dagsordenen. Desuden støtter Bikubenfonden en række initiativer omkring bekæmpelsen af hjemløshed. Du kan læse mere her

annonce

Kontakt til Hjem til Alle alliancen:
Vibe Klarup
Mail: vibe@hjemtilalle.dk
Tlf. 26 12 18 32

Ilja Sabaj-Kjær
Mail: ilja@hjemtilalle.dk
Tlf. 61 66 65 87

Facebook kommentarer

Via
Via Bikubenfonden
Kilde
Via pressemeddelelse fra Bikubenfonden
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights