BorgerDanmarkØkonomiSamfundSundhedVirksomheder

Coronakrisen: Brostrøm og supermarkederne har vundet danskernes gunst, mens tilfredsheden med EU’s håndtering er lav

Sundhedsvæsenet er højdespringer i Danmark, når det kommer til tilfredshed med håndteringen af corona. Herefter
er supermarkeder og apoteker lige efter, med utrolig høje scores.

”Vi ser en tydelig Søren Brostrøm-effekt i undersøgelsen. Han har vundet danskerne, og får en meget høj
tilfredshedsvurdering. Danskerne er også yderst tilfredse med både supermarkeder og apotekernes håndtering –
seriøsiteten sammenholdt med en optimistisk tilgang til at få tingene til at lykkes, virker godt på danskerne,”
siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

EU tæt på dumpekarakter

EPSI Rating Danmark præsenterer: Corona-studie 2020
EU får tæt på dumpekarakter af danskerne. En score under 60 er normalt opfattet som ”utilfreds”, og den danske
befolkning er med sikkerhed ikke tilfreds med EU i corona-situationen.

”EU har ikke spillet en bemærkelsesværdig rolle i debatten, så det er måske naturligt, at en andel af de adspurgte har
svaret ”ved ikke” til spørgsmålet. Men det, vi ser af tallet, er ikke et ”ved ikke” – det er en direkte utilfreds score (ved
ikke holdes ude af analysen). Og måske kan man deraf lede, at danskerne savner mere involvering fra EU?,” siger
Sofie Breum.

Banker og forsikringsselskaber i bund

Der er stor forskel på bankernes håndtering af corona-krisen. Mindre pengeinstitutter har ”tilbudt” kviklånslignende
renter indtil hjælpepakkerne rammer, mens andre banker har tilbudt udskydelse uden beregning. De dårlige historier
rammer bredt, mens de gode historier ikke på samme måde løfter bankbranchen.

”I en tid med meget usikkerhed, savner mange kunder konkret information og initiativ. De åbne kommentarer
understreger, at kunderne ønsker klar information. Hvis det ikke leveres proaktivt af fx banker og
forsikringsselskaber, skaber det yderligere usikkerhed og utilfredshed,” siger Sofie Breum.

Kundetilfredsheden går ned for de mindre pengeinstitutter med mere risikable porteføljer, mens de store solide
banker som Nordea og Danske Bank har en markant højere tilfredshed, end i EPSI’s branchestudie i efteråret 2019.
Samlet set falder tilliden til bank- og forsikringsbranchen dog fra det historisk lave niveau i efteråret 2019 til endnu
lavere niveau.

”Det er meget interessant. Vi troede, vi ramte bunden i efteråret, men åbenbart er der mere at give af i negativ
retning. Til gengæld er der også muligheder i tallene. Bankbranchen kan gribe muligheden for at øge befolkningens
tillid til bankerne gennem deres håndtering af corona-krisen,” siger Sofie Breum.

Danskerne er mest tilfredse i Norden

Danskerne er meget positive over for regeringens og myndighedernes håndtering af Covid-19. Svenskerne er mindst
tilfredse. En overraskende konklusion i betragtning af at Sverige har valgt en strategi, hvor store dele af landet stadig
er åbent.

”Det er interessant, at danskerne er så meget mere positive end fx Finland, der normalt ligger højere end Danmark i
tilfredshedsmålinger. Og Sverige, der har meget større frihedsgrader i disse uger, er bundskraber i vores
undersøgelse. Det overrasker,” siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

EPSI Rating har interviewet mere end 4600 personer i Norden for at få svar på, hvordan befolkningen oplever
myndigheder, leverandører og udvalgte brancher i forbindelse med corona-situationen indtil nu. Tilbagemeldingen
er klar: Danskerne er suverænt mest tilfredse med måden, corona-krisen er blevet håndteret på indtil nu, mens
svenskerne er mindst tilfredse.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af EPSI Rating Group
Dataindsamling: Web-interviews via Userneeds’ nordiske panel
Dataindsamlingsperiode: 25.-31. marts 2020
Antal respondenter: 4600 interviews i Norden, heraf 1200 i Danmark
Målgruppe: Personer over 18 år (repræsentativt udsnit af befolkningen)
Spørgeramme: 35 spørgsmål


Om EPSI Rating:

EPSI Rating har i 19 år målt kundetilfredshed i Danmark (30 år i Sverige).
EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af
kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige findes vi
under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI).
EPSI Rating Danmark – Handlingsorienterede indsigter til forbedring af kundetilfredshed!

Facebook kommentarer

Kilde
Kilde:

Redaktionen

Redaktionen - https://www.fredericia.nu/tiehome/kontakt/ Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X