Debat

CO2 – et verdensproblem!

Kuldioxid (CO2) er et produkt eller en luftart der fremkommer ved fuldstændig forbrænding eller nedbrydning af organiske stoffer i bl.a. fordøjelsessystemet hos levende organismer.

For store mængder CO2 i luften/atmosfæren holder for mange varmestråler tilbage ved Jorden. Resultatet kan blive en øget temperatur på Jorden.
Igennem Jordens historie har mængden af CO2 i atmosfæren været vekslende afhængigt af plantevækst, fugt og temperatur samt andre faktorer.

Jordens kapacitet

Igennem mange år har man opfattet Jorden som uendelig. Havet var så stort, at det ikke var et problem blot at hælde ud. Vandløb blev brugt som afløb fra alt. Grindstedværket pumpede kemikalieaffald ned i undergrunden i Kærgård Plantage. Vi kan fortsætte med en lang række af uigennemtænkte handlinger. Eller handlinger foretaget for egen vinding.

CO2

For rigtig mange år siden skete der store omvæltninger på jorden og store mængder af planter blev væltet ned i undergrunden. Gennem tusinder af år blev dette plantemateriale omdannet til kul og olie, der kalder vi nu fossile brændstoffer.
Den mængde CO2, der var bundet i plantematerialet forsvandt fra atmosfæren. Når planter gror, så optager de CO2 fra luften/atmosfæren.

CO2 balance

Alt tyder på, at en øget mængde af CO2 kan ændre Jordens temperaturbalance, så temperaturen stiger generelt.

Hvor kommer den menneskerelaterede CO2 fra? Den kommer fra reduktion af plantemængden på Jorden ved fældning af skove, hvor store mængder af CO2 har været bundet, den kommer især fra den CO2, der var bundet i olie og kul fra planterne, der som nævnt tog CO2 med sig i undergrunden under nogle store omvæltninger på Jorden for tusinder af år siden. Også kaldet fossile brændstoffer.

Planternes andel af CO2

Når vi fælder træer, når vi fælder hegn, når vi øger mængden af asfalt og beton i byerne, når store arealer ligger uden planter (ørkenen breder sig, jo højere temperatur jo hurtigere breder den sig).

Vi kan således reducere mængden af CO2 i atmosfæren ved at plante og lade træer og skovene blive store og gamle og ved at undlade cementbelægning, flisebelægning og asfaltering af veje. Jeg har ikke tal på mængderne af CO2 i de forskellige områder, men det er ikke små mængder.

Fortæring og fordøjelse af planter

Ved indtagelse af planter til fordøjelsessystemet påbegyndes en frigørelse af CO2 fra planterne. Det samme sker ved forrådnelse af planter i naturen, hvor det er bakterier og svampe, der tager sig af frigørelsen af CO2 til atmosfæren. Når vi fordøjer maden, så udledes der CO2 via åndedrættet. Det samme gør sig gældende for dyr af enhver art, nogle frigør mere end andre, da de indtager forskellige mængder. På det seneste er kør blevet fremhævet som de store syndere i regnskabet. Men det er for så vidt ikke køerne, der er problemet men kunstig tilførsel af føde. Hvis et landbrug lever i balance, så sker der ikke en øget udledning, da planterne, som køerne indtager, først har optaget den CO2, som køerne frigiver til atmosfæren. Køerne kan ikke frigive mere CO2 end den mængde, der var bundet i de fordøjede planter. Så det er en ren økologisk cirkel. Men når vi tager mælk eller kød fra køerne, så fjerne vi CO2 fra kredsløbet, og så er det os, der frigiver CO2.

Det hele er et kulstofkredsløb, hvor ilt indgår i systemet. Hvilket også betyder, at vi binder ilt i processen. Alt i alt er der en vis mængde ilt og kulstof på Jorden, og denne mængde ændres ikke med mindre der kommer et indfald af en meteor eller lignende.

De store CO2 syndere

En meget stor synder i forbindelse med øgning af CO2 er fældning af planter og træer. Men den største synder er afbrænding af de fossile brændstoffer som kul og olie.

Det er således opvarmning, transport og produktion, der udleder de store mængder af CO2
. Det betyder, at kulstoffet bliver frigivet fra fossilerne og ilten bliver bundet til kulstoffet.

Drivhuseffekten af CO2

Som nævnt tidliggere reflekterer CO2 i atmosfæren varmestrålerne tilbage til Jorden, hvorved en øget temperatur kan være resultatet. Det kaldes drivhuseffekten af CO2. Man har undersøgt, hvorledes havene agerer i forhold til CO2, og det viser sig, at måske mere end halvdelen af den mængde CO2 vi har udledt, siden vi startede på at afbrænde fossiler og fælde skovene, er blevet optaget i have og søer. Hvis det ikke var sket, så havde effekten været betydelig større. Problemet er så blot, at CO2 i havene øger surhedsgraden også PH-værdien, der sænkes. Det resulterer i store ændringer i havmiljøet. Det sure havvand opløser kalk og ændrer dermed forholdene for mange havdyr.

Hvad er løsningen på problemet med CO2?
Stop fældning af træer uden at plante nye!
Plant flere træer og hegn!
Sørg for, at alle jordarealer er begroet med planter af en eller anden art, men så høje som muligt!
Stop afbrænding af kul og olie!
Producer udelukkende el ved hjælp af: Sol, vind og vand. Anvend evt. varme fra Jorden!
Reducer transporten af fødevarer og andre produkter!
Reducer transport med fly, da det er meget energikrævende i form af olieprodukter!
Byg huse, så de anvender så lidt energi som muligt!
Effektiviser alle energikrævende opgaver!
Stop unødvendig produktion, der resulterer i bortkastning!
Reducer konkurrencen om at lave så meget så billigt som muligt!
Øg den aktive biomasse i Verden!
Stop produktion af moderne og fancy tøj fremstillet af produkter udvundet af olie!
Plant ørkenen til, det bliver til skov!
Stop plastikproduktionen, der hovedsageligt er produkter fra olie!
Debatten om dyrs udledning af CO2 er tom
Dyr og mennesker producerer ikke CO2, de frigiver den fra planter ved fordøjelsen. Hvilket ikke er et problem, nå planterne i forvejen har optaget det fra luften.

Reel debat om CO2 forureningen
Anvendelsen af fossile brændstoffer og reduktion af den aktive biomasse på Jorden er den reelle problemstilling, som vi skal tage stilling til og gøre noget ved.
Stop afbrænding af fossile brændstoffer og øg Jordens beplantning.

Jens Jørn Pedersen
Sanddalvej 4
7000 Fredericia
(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Tags

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X