ØkonomiPolitikSamfundVirksomheder

Cabi er med til at øge arbejdskraftudbuddet

Med regeringens forslag om tidlig pension er debatten om arbejdskraftudbuddet blusset op igen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er parat til at se på tiltag, som kan øge arbejdskraftudbuddet. Det bidrager Cabi til.

Tirsdag i sidste uge kom regeringen med sit længe ventede udspil om tidlig pension for nedslidte, og straks blussede debatten om arbejdskraftudbuddet op. For seniorerne spiller en afgørende rolle i virksomhederne, og det vil efterlade et hul i arbejdsstyrken, hvis de trækker sig tilbage, lød det bl.a. fra Dansk Industri.

I et interview med Altinget.dk siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at han er villig til at se på tiltag, som kan øge arbejdskraftudbuddet, eller holde flere på arbejdsmarkedet i længere tid.

”Vi barsler allerede nu med forskellige tiltag, som vi mener kan have et positivt bidrag. Og så vil vi selvfølgelig også gerne diskutere spørgsmålet med de partier, som – forhåbentlig mange af dem – byder sig til i de kommende forhandlinger, for at se, om vi i fællesskab kan finde på nogle andre tiltag, som kan være med til at give nogen større lyst til at blive på arbejdsmarkedet, hvis de kan og har lyst. Eller det kan for den sags skyld være andre elementer, men det vil vi overlade til forhandlingerne,” siger Peter Hummelgaard til Altinget.dk (kræver login)

Cabi: Inklusion af udsatte øger arbejdskraftudbuddet

En måde at fastholde psykisk og fysisk nedslidte er fx ved at forebygge sygefravær og ved at sikre god trivsel og et godt arbejdsmiljø i virksomhederne.

Derudover kan arbejdskraftudbuddet øges ved at inkludere de mennesker, som på grund af fx fysiske, psykiske eller sociale udfordringer i dag står uden for. Det skal ske i tæt samarbejde mellem kommuner og virksomhederne. Samtidig skal virksomhederne klædes på til at kunne gøre det.

Det gør Cabi ved bl.a. at stille viden og værktøjer til rådighed for virksomheder, som gør dem i stand til at inkludere mennesker med nedsat arbejdsevne. Og det sker som metodeudvikler i kommunernes beskæftigelsesindsats, så de bliver endnu bedre til at møde virksomheder og borgeres behov.

Skaber faktiske forandringer for mennesker uden for arbejdsmarkedet

I en evaluering af Cabi foretaget af Epinion i 2020 bliver det slået fast, at både virksomheder og kommuner, der bruger Cabi, vurderer, at Cabi bidrager til, at de kan skabe faktiske forandringer, når det gælder om på anstændig vis at fastholde medarbejdere, som fx har været udsat for en ulykke eller er nedslidningstruede og om at inkludere mennesker, som på grund af udfordringer på et tidspunkt i livet har stået uden for arbejdsmarkedet i en periode. Se vedhæftede graf.

Evalueringen fremhæver også, at Cabi bidrager direkte til, at flere kommer i beskæftigelse. Det gælder fx i indsatserne ”Kompensation til flere” finansieret af offentlige puljemidler og ”Task force til Industrien” finansieret af Industriens Fond.

I de to indsatser alene kom godt 100 mennesker med psykiske, sproglige og sociale udfordringer i job på bare et år i fem af landets små og mellemstore kommuner. Derudover kom flere i praktik, som senere førte til job.


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

annonce
Kilde
Cabi er med til at øge arbejdskraftudbuddet
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X