BorgerFredericiaHistorieØkonomiPolitikSamfund

Byrådet kickstarter renovering af Nørreport

Nu bliver Nørreport renoveret med penge fra det udvidede anlægsbudget

Den knapt 100 år gamle Nørreport står nu foran en gennemgribende renovering. Byrådet har afsat 1,8 mio. kroner, der skal bringe den gamle bygning i en noget bedre stand, end den fremstår i. Pengene kommer fra det udvidede anlægsbudget på 165 mio. kroner, som går til en lang række anlægsprojekter, der skal være med til at holde hjulene i gang under coronakrisen, og nu går turen til Nørreport.

”Porten har længe trængt til en særdeles kærlig hånd, og jeg er utrolig glad for, at det nu lykkes at få gjort noget alvorligt ved Nørreport, der er en af vore ikoniske bygninger i byen. Det har længe været en mærkesag for mig”, siger medlem af Kultur- og Idrætsudvalget, Karsten Byrgesen.

Tilbage til fordums pragt
Projektet skal sikre en afrensning og reparation af murværket, maling af diverse overflader, en udskiftning af den fugtmembran, der ligger på portens tag samt en række mindre arbejder, der samlet set vil bringe porten tilbage til en langt bedre stand, end den er i nu.

Porten, der stod færdig i 1922, er tegnet af den kendte Fredericia-arkitekt Gundlach-Petersen og fremstår i nyklassicisme med tøndehvælv og søjlegange. Det var også Gundlach-Petersen, der tegnede den lidt yngre Danmarksport, der blev taget i brug i 1925. Før Nørreport kunne bygges, blev volden gennemskåret og under det arbejde, der startede i 1917, fandt man en gammel udfaldsport i skærvebeton fra tiden efter 1849. Den erstattede en ældre, der var opført i træ. Derfor hed Nørreport i de første år ”Udfaldsporten”. Den fik sit nuværende navn, da den stod færdig.

”Jeg glæder mig meget til at følge arbejdet med renovering af porten”, siger Karsten Byrgesen og fortsætter: ”Vi skal passe godt på vores gamle bygninger og i kølvandet på den store facaderenovering af ejendomme indenfor voldene, som A. P. Møller Fonden gjorde muligt fra 2013-1019, er det dejligt, at byrådet har mulighed for at fortsætte den linje til gavn for vores fælles kulturhistoriske bygninger”, siger Karsten Byrgesen.

De indledende undersøgelser og projektering forventes at gå i gang i løbet af foråret.

annonce
Kilde
KILDE:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X