BorgerDanmarkPolitikSamfund

BUPL: Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.

”Vi står i en situation, hvor der bliver brug for 14.000 flere pædagoger over de kommende ti år for at følge med det stigende børnetal og for at indfri løftet om minimumsnormeringer. Derfor er det godt, at vi beholder skindet på næsen, men det kan ikke imødekomme det store behov, der er for at rekruttere og uddanne endnu flere pædagoger på den korte og lange bane. Det kalder på en plan for, hvordan vi sikrer pædagoger nok nu og i fremtiden,” siger Elisa Rimpler og fortsætter:

”Hele regeringens ambition om at gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i afhænger af, at vi har veluddannede pædagoger nok til at sikre deres trivsel og udvikling.” 

Det er derfor nødvendigt med politisk handling for at få endnu flere til at vælge pædagog-professionen, understreger BUPL-formanden.  Første skridt på vejen er at investere i pædagoguddannelsen, så den bliver mere attraktiv, både når det gælder indhold og studiemiljø. Uddannelsen står foran en meget afgørende evaluering, og det skal udnyttes til en ny start.

”Vi skal have en pædagoguddannelse, hvor de studerende mødes med høje forventninger, højt timetal og kvalificeret feedback. Hvor der er tætte relationer mellem studerende og undervisere, og hvor vi gør op med praktikker, hvor de studerende bliver brugt som rå arbejdskraft for at få normeringerne til at hænge sammen,” siger Elisa Rimpler.

Hun peger også på, at de nye tal viser, at antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen er faldet i Hovedstadsområdet. Det er et kæmpe problem, da flere institutioner i området i dag forgæves forsøger at rekruttere pædagoger.

annonce

”Det er katastrofalt, da det netop er her, der er de største rekrutteringsudfordringer. Det understreger behovet for en politisk plan,” siger Elisa Rimpler.

Pædagoguddannelsen har gennem mange år været udsultet og underfinansieret med det laveste tilskud per studerende af alle videregående uddannelser. I forbindelse med finansloven for 2020 fik pædagoguddannelsen dog en tiltrængt saltvandsindsprøjtning på 145 millioner kroner. Det er helt nødvendigt, at det taxameter-løft bliver permanent, understreger BUPL-formanden.

Hun peger samtidig på en anden faktor, der er afgørende for at kunne tiltrække flere unge til pædagog-professionen.

”Hvis vi skal have flere unge til at vælge at blive pædagog, kommer vi ikke uden om at gøre noget ved pædagogernes dårlige løn og arbejdsvilkår. Udsigten til en hverdag, hvor arbejdsmiljøet er presset helt i bund, og hvor pædagogerne bruger al deres tid og faglighed på at slukke brande og løse konflikter – ovenikøbet til en lav løn – er ikke attraktiv,” siger Elisa Rimpler og slutter: 

”Hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde forældrene daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler med veluddannet pædagogisk personale, der har indsigt og forståelse for børnenes behov, trivsel og udvikling, bliver politikerne nødt til at tage ansvar nu.”

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
KILDE:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights