BorgerØkonomiPolitikSamfundSportSundhed

Børn og unge i Fredericia ”Let’s Go”!

Fredericia Kommune har sammen med Fredericia Idrætsråd modtaget 3 mio. kr. i projektstøtte fra Novo Nordisk Fonden til at motivere 11-12 årige til mere idræt.

Igennem de næste to år vil alle børn og unge fra 5. og 6. årgang få tilbud om at deltage i projektet Let’s Go, som er et nyt idrætstilbud, der skal motivere til idræt.

Projekt Let’s Go! omfatter to indsatser:

1) En idrætsfestival, hvor foreninger kan præsentere unge på 5. og 6. skoleårgang for en række idrætsgrene fra lokalområdet.

2) Et idrætspas til ”Bland Selv Idræt”, hvor idrætspasset giver adgang til tre gratis forløb for alle på 5. årgang, hvor den unge selv kan vælge aktiviteter.

”Vi er meget begejstrede for at kunne tilbyde et idrætstilbud til Fredericias unge, hvor den lokale idræt spiller sammen med skolerne med fokus på at prøve at knække koden til fastholdelse af unge i idrætslivet”, udtaler Nils Skeby, formand for Fredericia Idrætsråd.

Foruden interne samarbejdspartnere i Fredericia følges projektet tæt af Idrættens Analyseinstitut, som fra projektstart skal evaluere og monitorere projektets resultater.

”Netop det at kunne få kvalitativ data, der viser hvilke idrætsvaner og motivationer, som ligger til grund for de unges valg af idræt, er et enormt vigtigt perspektiv, som vi glæder os til at kigge nærmere på og formidle videre sammen med vores lokale idrætsliv”, udtaler Nils Skeby.

Projektet har fokus på at opbygge fællesskaber og idrætsaktiviteter, der gør det sjovt og motiverende at tage del i bevægelsesfællesskabet.

”Vi ved, at vi i Danmark har udfordringer med at fastholde unge i idrætten, når de nærmer sig puberteten. Når vi i Fredericia med projekt Let’s Go! kan afprøve metoder, hvor de unge gratis selv kan vælge og afprøve sig selv i mange lokale tilbud, tror vi på, at vi kan blive klogere på, hvordan vi fremadrettet kan understøtte unge i at få et sundt og aktivt liv igennem idrætten” udtaler Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Alle Fredericias skoler bliver også en vigtig del af projektet – og særligt i samarbejdet omkring de unge, for hvem foreningslivet ikke er et naturligt valg.

”Vi ved, at unge, der oplever succes og glæde i foreningslivet, har stor sandsynlig for at trække deres oplevelser med ind i skolen og i undervisningen. Vi tror på, at det kan være med til at styrke alle elever, men særligt de fagligt svage elever”, udtaler Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

I forbindelse med den kommende fritidspolitik vil projektet også bidrage med vigtig viden.

”Det bliver afgørende for os som kommune, at vi kommer til at se de unge i et 24/7-perspektiv og herigennem styrker de unges fællesskaber i skolen såvel som i fritiden. Derfor ser jeg dette projekt som en vigtig bidragsyder i forhold til at få ny viden på dette område”, fortsætter Ole Steen Hansen.

Projektet er berammet til en 2-årig periode, som løber fra august 2020 og frem til august 2022. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Fredericia Idrætsråd, Børn og Unge samt Kultur & Idræt.

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X