BorgerFredericiaSamfund

Beretning fra Fredericia Krisecenter

Nyhedsbrev, Juni 2021 - Ny bestyrelse og arrangement med foredrag

Nyhedsbrev

Ny bestyrelse pr. 21. juni 2021

Fredericia Krisecenters Støtteforening måtte på grund af Corona situationen flytte den årlige generalforsamling fra den 15. april til den 17. maj 2021. Den er nu afviklet, og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med følgende sammensætning:

  • Kirsten Berntsen, formand
  • Alice Gjørtz Hansen, næstformand
  • Lone Damsgaard, kasserer
  • Vivi Knudsen, medlem
  • Sonja Rudolf, medlem
  • Jytte Krejbjerg, sekretær, suppleant
  • Birthe Lisby, medlem, udpeget af Fredericia Krisecenters bestyrelse.

Øvrige poster

Ud over valg til bestyrelsen var der på generalforsamlingen også valg af bilagskontrollør og suppleant for bilagskontrollør. Der var her genvalg til Gitte Ussing og Bodil Hougaard.

Medlemskab

Kontingentet for et årligt medlemskab er fortsat 150 kr. pr. år pr. enkeltmedlem og 500 kr. pr. år for et firma.  Beløbet kan indsættes i Danske Bank konto nr. 155110457033.

Det er også muligt at indbetale via MobilePay: 56139.

Flere medlemmer efterlyses

Et vigtigt grundlag i foreningens arbejde er den faste medlemsgruppe, der via det årlige kontingent er med til at sikre et godt fundament i foreningens arbejde med at yde økonomisk støtte til voldsramte kvinder og deres børn. Vi har heldigvis indtil nu været i stand til imødekomme ansøgninger fra de kvinder, der har været i akut økonomisk nød. Men det er af stor og afgørende betydningen for det fortsatte arbejde, at der er en gruppe medlemmer bag ved..

Giv derfor gerne muligheden for medlemskab videre til venner og bekendte.

Arrangement med foredrag forventes i  efteråret 2021

Det årlige foredrags arrangement blev udskudt i 2020. Vi forventer at kunne afvikle et arrangement i efteråret – september eller oktober 2021. Vi vil snarest udsende nærmere oplysninger.

God sommer til alle.

Kontakt os gerne. Mød os også på Facebook: Fredericia Krisecenters Støtteforening

Kirsten Berntsen (formand) berntsen.kirsten@gmail.com  mobil 2114 0188 og Lone Damsgaard (kasserer) loneda@live.dk  tlf. 2029 8241.

Tilsendt af Fredericia krisecenter til Fredericia.nu

annonce
Kilde
Fredericia Krisecenter
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X