LivsstilMiljøNaturVejle

Alle Vejles børn og unge skal være klimaambassadører

Børne- og Familieudvalget har netop vedtaget en klimahandleplan for børne- og ungeområdet, der skal være med til at realisere den Klimaplan, Byrådet vedtog for hele kommunen i december 2020. En grøn tænketank for børn og unge, læringsforløb med fokus på klima og bæredygtighed og vilde haver er nogle af de initiativer, der sættes i søen.

I forlængelse af Vejle Kommunes Klimaplan er det besluttet, at alle fagudvalg skal udvikle konkrete handleplaner med relevante indsatser og indsatsområder indenfor udvalgets område. Og nu står Børne- og Familieudvalget så klar med deres ambitiøse plan for, hvordan børne- og ungeområdet skal være med til at præge den grønne dagsorden.

Skoler og institutioner er med til at sætte retningen

– Med klimahandleplanen synliggør vi de steder, hvor børne- og ungeområdet skal være med til at bringe hele kommunen i mål med Klimaplanen, der blandt andet indebærer, at Vejle Kommune skal udlede næsten 700.000 ton mindre CO2 end i dag, siger formanden for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen og uddyber:

– Vores institutioner og skoler gør i forvejen rigtig meget i forhold til klima og bæredygtighed, men vi kan godt blive endnu bedre. Vi kommer især til at fokusere på et tæt samarbejde med kommunes øvrige forvaltninger.

Alle skoler og institutioner skal blandt andet udarbejde lokale handleplaner, hvor der peges på konkrete handlinger. Både børn og unge skal inddrages i arbejdet med disse.

Forskellige indsatser

I klimahandleplanen for børne- og ungeområdet beskrives flere indsatsområder, som både institutioner og skoler skal arbejde med fremadrettet. En af indsatserne er at oprette en klimatænketank for børn og unge i alderen 10-18 år, der blandt andet skal være med til at overrække en årlig klimapris sammen med Klimaudvalget. Prisen går til en institution, skole eller ungdomsuddannelse, der har lavet et klimavenligt tiltag, som understøtter børn og unges fokus på bæredygtig og klimabevidst adfærd.

– Vi lægger meget vægt på, at børnene og de unge inddrages mest muligt. Som klimaambassadører skal de høres og opleve at få reel indflydelse på de kommunale beslutningsprocesser – det er jo deres fremtid det gælder, fortæller udvalgsformanden.

Pressemeddelelse, Vejle Kommune:  Vejles børn og unge som klimaambassadører

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Vejle Kommune
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X