u
BorgerFredericiaØkonomiPolitikSamfund

Ændringer i jobcenteret giver flere hænder til kernedrift og virksomhedsrettede indsatser

u
Social- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at lukke en række interne og eksterne projekter og tilfører i stedet 14 nye stillinger i Jobcenter Fredericia.

Arbejdsmarkedsområdet i Fredericia er igennem det seneste år blevet gennemanalyseret. I alt syv analyser er det blevet til, og de peger alle sammen i en klar retning: Der er brug for at styrke kernedriften og fokusere på tidlige virksomhedsrettede indsatser. Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttet at omprioritere ressourcerne i jobcenteret fra en række interne og eksterne projekter. Det skaber en samlet tilførsel på 14,9 mio. kr. og 14 ekstra stillinger. Samtidig gøres satspuljeprojektet Flere Skal Med permanent.

”Vi har en politisk ambition om at skabe et jobcenter, der matcher tiden. Vi har fået klare anbefalinger i analyserne, der viser, at der er brug for at styrke kernedriften samtidig med, at vi skal investere i de indsatser, der har den største effekt: Nemlig en tidlig virksomhedsrettet indsats, som vi ved er med til at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Derudover er jeg rigtig glad for, at vi gør Flere Skal Med permanent”, siger Peder Wittendorff Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

I alt omprioriteres der indsatser for 14,9 mio. kr. Det betyder, at en række eksterne og interne tilbud nedlægges eller reduceres. Det drejer sig blandt Sund og Glad, hjælp til jobsøgning hos AOF, motionstilbud hos Idræt i dagtimerne og afklaringsforløb hos EUC-Lillebælt. En stor del af opgaverne vil fremover blive løst i jobcenteret. Det giver 12,6 mio. kr., mens der spares 2,3 mio. kr. på administration. I forbindelse med omprioriteringen dækkes et underskud på driften på 5,7 mio. kr.

De 14 nye stillinger fordeles med fire nye stillinger til virksomhedsservice, mens de resterende 10 stillinger tilføres kernedriften i jobcenteret til blandt andet sagsbehandlere i sygedagpengeafdelingen.

”Vi har bedt vores dygtige medarbejdere om at løse en vigtig opgave med at lave personlige forløb og i fællesskab med borgerne bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Det kræver ressourcer og mere tid til den enkelte. Derfor har vi valgt at prioritere vores indsatser og fokusere på det vigtige samarbejde med virksomhederne. Lykkes vi med det, så kan vi lykkes med at få flere i job. Med 14 nye stillinger i jobcenteret bliver der bedre tid til at hjælpe de ledige på deres præmisser”, siger Søren Larsen, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Alle medarbejdere, på de interne projekter der lukkes, vil blive omplaceret i de nye stillinger, og der vil derfor ikke blive afskediget medarbejdere i forbindelse med omprioriteringen.

annonce

For redaktøren her ,lyder det her lidt som at borgere skal stresses fra øjeblikket de går ind på jobcenteret.
For dem der er klar til at få et nyt job nu og her, kan det måske være meget godt, men for syge og andre der ikke på tidspunktet står klar til arbejdsmarkedet. 
Håber jeg ikke det går ind og mindsker deres livskvalitet, fordi de skal presses til noget, de ikke kan opfylde på det givne tidspunkt.
Mads Wiig Ehmsen 

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse - Fredericia Kommune
Vis mere
u

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights