BorgerDanmarkPolitikSamfundSundhed

Ændring af epidemiloven

Regeringen fremsætter torsdag 12. marts 2020 hastelovforslag, som vil give myndighederne mulighed for om nødvendigt at gennemtvinge eksempelvis lukning af private institutioner, skoler og dagtilbud, forbyde arrangementer og andre forsamlinger, hvor mange personer opholder sig tæt sammen.

Udvidet muligheder for:

1. Indgreb over for enkeltpersoner

Epidemilovens §§ 5-6 om indgreb over for enkeltpersoner udvides, så der f.eks. alene stilles krav om, at den pågældende “formodes at kunne være smittet”, og så der kan gives påbud om at lade sig isolere i eget hjem eller i en egnet facilitet. Dvs de personer som STPS anser for nære kontakter.

– Desuden indsættes der en hjemmel til at skaffe sig adgang til den pågældendes bolig og andre lokaliteter, som den pågældende råder over, uden retskendelse.

2. Forbud mod offentlige arrangementer

Epidemilovens § 7 om bl.a. forbud mod offentlige arrangementer o. lign. udvides, så der kan nedlægges et mere generelt forbud mod større indendørs og udendørs forsamlinger, herunder offentlige og private arrangementer, og så der kan forbydes adgang til offentlige institutioner m.v.

3. Forbud mod at anvende offentlig transport

Epidemilovens § 11, stk. 3, om forbud mod anvendelse af offentlige transportmidler udvides, så der kan udstedes forbud, hvis den pågældende “formodes at kunne være smittet” (dvs. fx har været i kontakt med en smittet).

4. Lukning af skoler og daginstitutioner – også private

Epidemilovens § 22 og bekendtgørelse nr. 77 af 12. januar 2018 om lukning af skoler og daginstitutioner udvides, så der bl.a. er mulighed for at påbyde midlertidig lukning af private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner.

forebyg smitte

Nye elementer:

  • Hjemmel til at kræve passagerlisteoplysninger fra flyselskaberne udleveret efter anmodning til brug for smitteopsporing
  • Mulighed for at forbyde adgang til eller pålægge restriktioner på transportmidler, herunder tog, metro, bus og færger
  • Mulighed for at forbyde adgang til eller lægge restriktioner på erhvervsdrivendes forretningslokaler, hvortil offentligheden har adgang
  • Mulighed for at forbyde eller lægge restriktioner på besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse

Proces: Behov for en smidig beslutningsprocedure

  • Derfor en generel bemyndigelse til sundheds- og ældreministeren
    – I nogle tilfælde efter forhandling med andre ministre
    – SUM’en kan delegere til andre myndigheder, fx epidemikommissionerne

Facebook kommentarer

Kilde
KILDE:
Tags

Redaktionen

Redaktionen - https://www.fredericia.nu/tiehome/kontakt/ Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X