Debat

Åbent brev til Fredericianske lokalpolitikere

Læserbrev.

Jeg har denne gang valgt at give læserbrevet her en titel så det er tydeligt hvem jeg forventer svar fra i forhold til mine spørgsmål.

De sidste mange spørgsmål i læserbreve har jeg ikke modtaget svar på fra lokalpolitikerne. Jeg har åbenbart ikke været tydelig nok i forhold til, at jeg egentlig forventede svar.

En standardkommentar til mine læserbreve er om jeg har søgt aktindsigt og den kommentar er vel og mærket ikke kommet fra lokalpolitikere for dem har jeg som sagt intet hørt fra.

Men for at svare på denne kommentar for det synes jeg man skal så er svaret.

Nej det har jeg ikke. Jeg synes faktisk det er beskæmmende for nærdemokratiet, at jeg er nødt til at søge aktindsigt for at få svar på mine spørgsmål. Spørgsmål som omhandler en hel masse Fredericianere og har betydning for disse.

Mine spørgsmål denne gang omhandler den artikel, der florerer på nettet for tiden. Mere præcis den artikel med overskriften ”Kommuner får bonus på op til 67.000 kr. for at nægte kontanthjælpsmodtagere førtidspension”

For at præcisere yderligere så vil jeg gerne adressere min spørgsmål til Borgmester og formand for Økonomiudvalget Jacob Bjerregaard og formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Marianne Thomsen. Jeg tænker disse to må kunne give mig svar på mine spørgsmål grundet deres udvalgsposter.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide:

  • Hvordan det kan være, at der i Fredericia ”kun” er 19,2 % der får tilkendt førtidspension efter endt ressourceforløb?
  • Hvordan kan dette procentvise tal være så forskelligt i forhold til vores nabokommuner?
  • Hvor stort et beløb modtager Fredericia kommune i forhold til de bonusordninger der nævnes i ovennævnte artikel?

Og nu jeg har Jeres opmærksomhed så kunne jeg også godt tænke mig at få svar på følgende spørgsmål:

  • Efter man har haft fokus på unyttige praktikpladser og medmenneskers kasten rundt i systemet. Hvor mange færre bliver så sendt i den ene praktik efter den anden?
  • Hvor mange virksomheder fungerer ikke længere som praktiksted?
  • Når man har fokus på opkvalificering af Fredericianere i forhold til at blive mere attraktive på jobmarkedet, hvor mange flere er så kommet i uddannelse eller på kursus?
  • Hvor meget har man brugt på at opkvalificere disse mennesker. Altså brugt på kurser, der ligger udenfor de muligheder man allerede har til at opkvalificere arbejdsledige?
  • Hvor mange Fredericianere er ramt af 225 timers reglen?
  • Hvor mange Fredericianere figurerer ikke som arbejdsledige fordi de af forskellige årsager ikke har ret til eksempelvis kontanthjælp?

Nu er det ret mange spørgsmål jeg står med, men de hober sig jo op når man ikke får svar.

Jeg håber derfor I vil svare på disse spørgsmål. Ikke kun for min skyld, men for hele nærdemokratiets skyld. For at nærdemokratiet skal kunne fungere efter hensigten så kræver det åbenhed og kræver, at man deler viden med sine medmennesker fordi hvordan skulle disse ellers kunne tage stilling til hvem de ønsker skal repræsentere sig. Det er jo et repræsentativt demokrati og derfor skal vi ikke have noget skyggespil her i Fredericia. Rent faktisk stemte jeg på dig Jacob Bjerregaard ved sidste valg så tænker du må repræsentere min stemme og så havde jeg egentlig forventet jeg kunne få svar på de spørgsmål jeg måtte have i den pågældende valgperiode, hvor du fik min stemme. Jeg er faktisk pænt skuffet over at opleve denne lukkethed. Det var bestemt ikke hvad jeg havde forventet da jeg satte mit kryds.

Kære lokalpolitikere kom ud af busken i stedet for at lege skjul. Snart falder bladene af buskene og det bliver sværere og sværere at lege skjul så 1,2,3 kom frit frem.

Søren Haastrup
Byrådskandidat
Alternativet Fredericia

Tags

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Skriv et svar

Back to top button
Close
Close
X