BorgerFredericiaSamfundSindSundhed

Tilfredshed med sundhedshuset og Fredericia Sund By

Fredericia Sundhedshus og Fredericia Sund By er blevet evalueret, og overordnet set er borgerne tilfredse med begge dele.
Hvad synes du om sundhedshuset og Fredericia Sund By? Det spørgsmål har 800 medlemmer af Borgerpanelet i Fredericia Kommune svaret på. Svarene er overordnede positive, men der er også plads og ideer til fortsat udvikling.

Overordnet er borgerne tilfredse med den forvandling, som sundhedshuset har været igennem de sidste år. Borgere, der har besøgt sundhedshuset inden for det sidste år, har også deltaget i undersøgelsen, og de giver udtryk for, at det har været en god oplevelse. Der er dog også stadig plads til forbedring.

”Det er meget forskelligt, hvor meget borgerne kender til Fredericia Sundhedshus. I både spørgeskemaet og interviewene kan vi se, at borgerne særligt kender til de praktiserende læger. Men Fredericia Sundhedshus er også meget andet end praktiserende læger, og mange aktører er gennem de sidste år flyttet ind. Det gør sundhedshuset til et sted, hvor vi kan rumme både sundhed og sygdom for alle aldersgrupper”, fortæller Susanne Eilersen.

Fredericia Sund By
Når det handler om kendskabet til Fredericia Sund By, så svarer 64% af borgerpanelsdeltagerne, at de har hørt om det. Derimod er det kun hver femte, der kender til arbejdet med Fredericia Sund By mikro-partnerskaber, så her er et stort potentiale for at få udbredt kendskabet til partnerskaberne.

”Mikro-partnerskaberne er en af de måder, som vi i Fredericia Kommune har valgt at arbejde med sundhed på. Idéen bag mikro-partnerskabet er noget helt enestående, det er en måde, hvorpå vi kan styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund, så vi vil rigtig meget gerne have flere med”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Udviklingen af Fredericia Sundhedshus fortsætter i 2020, hvor byrådet har bevilliget 40 mio. kr. til den fortsatte renovering.

annonce
Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Kilde:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights