KoldingPolitikRegionen

58 høringssvar til Marina City-planer

Planforslagene samt miljørapporten for Marina City har været i offentlig høring i otte uger. 29. juni udløb fristen for at komme med bemærkninger. Sammenlagt er der kommet 58 høringssvar til planerne om skabe en ny bæredygtig bydel og lystbådehavn ved Skamlingvejen i Kolding.

Høringssvarene kommer fra borgere, foreninger, interesseorganisationer, erhvervsliv og statslige myndigheder.

”Jeg har kort skimmet høringssvarene igennem, og de spænder meget bredt – både i de emner, som der kommenteres på, og i holdningen til Marina City. Nogle er kritisk indstillede, andre er begejstrede og roser planerne,” oplyser planchef Jan Krarup Laursen, Kolding Kommune.

Høringen er gennemført af Kolding Kommune og Kystdirektoratet i fællesskab. De to myndigheder går nu i gang med at læse alle høringssvarene grundigt igennem.

”Bliver der i høringssvarene peget på nogle ting, som ikke er godt nok belyst, så får vi dem undersøgt,” siger Jan Krarup Laursen.

Byrådet ventes at tage endelig stilling til plangrundlaget for Marina City hen på efteråret, og omkring det tidspunkt bliver der også sendt svar til alle, der er kommet med bemærkninger til planforslagene samt miljørapporten.

Om Marina

Marina City skal være en ny bydel med 400 boliger – både almene og private – en stor og attraktiv lystbådehavn med plads til 1.000 både (Danmarks største uden for hovedstadsområdet), 29 husbåde, oplag på land til 500 både, en attraktiv havnepromenade med plads til cafeer, restauranter, maritime erhverv, friluftsfaciliteter og en ny park.

Du kan læse mere om blandt andet høringsvar her:
https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-planer-og-projekter/marina-city-offentlig-horing-af-miljorapport-samt-forslag-til-tillaeg-8-til-kommuneplan-2017-2029-og-lokalplan-0042-21-marina-city-et-blandet-byomrade-og-lystbadehavn

annonce
Kilde
KILDE:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X